skip to Main Content

واکنش‌های بیولوژیکی تیتانیوم خالص ریزدانه و سطوح خرد شده آن‌ها

چکیده استفاده از مواد به عنوان ایمپلنت برای تعیین طراحی محصول بهینه برای افزایش نیاز به استفاده و طول عمر در بدن حیاتی شده‌است. تیتانیوم خالص ریزدانه، خواص مکانیکی پیشرفته برای کاربردهای پزشکی برای اکثر مواد لازم برای ایمپلنت های…

Read more
Back To Top