skip to Main Content

ویژگی‌های میکروارگانیسم خاک شنی تثبیت‌شده با سیمان با استفاده از نانو سیلیکا

چکیده یک برنامه آزمایشی برای بررسی تاثیر سیلیکا بر روی خواص مکانیکی و ویژگی‌های مکانیکی ماسه سیمانی شده انجام شد.عامل سیمان پورتلند نمونه سیمان پرتلند نوع ۲ است.مقدار سیمان ۶ درصد وزن خاک شنی بود. نانوسیلیکا در درصدهای ۰، ۴،…

Read more

خواص مقاومتی رزین(صمغ) اپوکسی و خاک رس لایه‌دار تثبیت‌شده با سیمان

چکیده استفاده از مواد جدید برای تقویت خاک برای مهندسی ژئوتکنیک، به ویژه در روش‌های متداول که معمولا برای بهبود زمین، مانند مخلوط کردن پیچیده استفاده می شود، بسیار ضروری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی کاربرد بالقوه رزین‌ اپوکسی…

Read more
Back To Top