skip to Main Content

مواد بیولوژیکی افزایش سیگنال دهی الکتریکی در شبکه های عصبی روی فیلم های گرافین

چکیده یکی از چالش‌های اساسی مهندسی بافت عصبی، بهره‌برداری از مواد پشتیبان با کارکردهای قوی نه تنها برای کنترل رفتارهای خاص سلولی، بلکه برای تشکیل شبکه عصبی عملکردی است. خواص الکتریکی و مکانیکی منحصر به فرد گرافین نشان می‌دهد که…

Read more

سندرم سروتونین پس از استفاده از ترامادول و گاباپنتین پس از جراحی ستون فقرات

چکیده سابقه و هدف: سندرم سروتونین یک بیماری شایع است و اگر از دست برود می‌تواند منجر به مرگ شود. عدم تشخیص اشتباه در بسیاری از موارد، به ویژه آن‌هایی که دارای تظاهرات کم‌تر می‌باشند، کم‌تر از حد تشخیص داده…

Read more
Back To Top