skip to Main Content

مقایسه بازاریابی اجتماعی بین B2B ، B2C و مدل‌های کسب‌وکار ترکیبی

چکیده این مقاله به بررسی فرضیه ضمنی در متن رو به رشد ادبیات می‌پردازد که استفاده از رسانه‌های اجتماعی اساسا در شرکت‌های تجاری (B2B) متفاوت از ادبیات موجود مشتری (B2C) است. از چرخه تعامل مشتری (۲۰۱۲)برای مقایسه شیوه‌های سازمانی در…

Read more
Back To Top