skip to Main Content

ارتباط بین خواب و مشکلات رفتاری روزانه در کودکان مبتلا به سندروم داون

چکیده زمينه. در جمعيت كلي جهان، مشكلات خواب بر عملكرد روزانه تأثير مي گذارند. عليرغم رواج مشكلات خواب در ميان كودكان مبتلا به سندروم داون، موضوع تأثير اين مشكلات در كودكان محصل مبتلا به سندروم داون آنگونه كه بايد تحت…

Read more

اهمیت ادبیات بر دانش آموزان ابتدایی ، در پیشرفت و رشد فردی

چکیده اكثر سيستم هاي اموزشي حاضر داراي ويژگي هاي مشترك هستند.كه تاكيد بسيار زيادي بر روي يادگيري شناختي كه در ان ميتوان نتايج را به صورت عيني اندازه گيري كرد دارند.در اين سيستم تمركز بر روي دانش و مهارت و…

Read more
Back To Top