skip to Main Content

نقدینگی سهام و پرداخت سود سهام

چکیده این پژوهش اثر اطلاعاتی نقدینگی سهام بر پرداخت سود سهام را موردتحقیق و بررسی قرار می‌دهد. با استفاده از نمونه شرکت‌های پذیرفته‌شده از سال 2000 تا 2014، رابطه مثبتی میان نقدینگی سهام و پرداخت سود سهام به دست آوردیم.…

Read more

الگوریتم یادگیری بهینه سازی جستجوی عقبگرد و کابردهای آن

چکیده الگوریتم جستجوی عقبگرد (BSA) پیشنهادی در این مقاله، یک الگوریتم تکاملی (EA) می باشد که برای حل مسائل بهینه سازی استفاده می شود. ساختار این الگوریتم ساده می باشد و تنها دارای یک پارامتر کنترلی است که باید تعیین…

Read more

روزنامه‌های چینی و گزارش‌های تحقیقی در عصر رسانه جدید

چکیده این مقاله با استفاده از کار می‌دانی در اخبار پکن، این روزنامه را بررسی می‌کند که چگونه فشارهای اقتصادی رو به رو که رو به سوی روزنامه‌ها هستند، شرایط فزاینده فزاینده سیاسی تحت رهبری جدید را بررسی می‌کند و…

Read more

هزینه‌های آژانس و برنامه‌ریزی مالیاتی زمانی که دولت یک سهام مهم است

چکیده در شرکت‌های دولتی (SOE)ها، مالیات تقسیم سود به سهامدار کنترل‌کننده، دولت، بلکه هزینه‌ای برای سایر سهامداران است. ما شرکت‌های دولتی را در چین مورد بررسی قرار می‌دهیم و اجتناب مالیاتی کمتری را از طریق SOE نسبت به غیر -…

Read more

پیاده‌سازی کارخانه هوشمندی از صنعت ۴.۰: چشم‌انداز

چکیده با استفاده از اینترنت اشیا (IoT) و خدمات به تولید، مرحله چهارم صنعتی شدن که به نام صنعت ۴.۰ شناخته می‌شود، در حال نزدیک شدن است. برای صنعت ۴.۰ برای تحقق این امر ضروری است که یکپارچگی افقی شبکه…

Read more

پیش‌بینی میزان بروز سل در چین با استفاده از مدل میانگین فصلی خودرگرسیون میانگین متحرک (sarima)​

چکیده اهداف: هدف این مطالعه توسعه یک مدل پیش‌بینی برای بروز سل و تجزیه و تحلیل فصلی بودن عفونت در چین است.و ابزاری مفید برای تدوین برنامه‌های مداخله‌ای و تخصیص منابع پزشکی فراهم می‌کند. ​ روش‌ها: داده‌های مربوط به بروز…

Read more

ریسک کنترل داخلی و بررسی هزینه‌ها: بر اساس شواهدی از چین ​

چکیده این مطالعه به بررسی رابطه بین ریسک ( ضرر و زیان ) کنترل داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی تحت اصول پذیرش اختیاری استاندارد اصلی کنترل داخلی در چین می‌پردازد.ما دریافتیم که حق‌الزحمه حسابرسی رابطه مستقیمی با نقاط ضعف کنترل داخلی دارد…

Read more

بهینه‌سازی مشترک تخصیص آب و مدیریت کیفیت آب در حوزه رودخانه Haihe

چکیده یک چارچوب مدل‌سازی بهینه‌سازی آبی اقتصادی برای تخصیص آب مشترک و مدیریت کیفیت آب در این مطالعه ارایه شده‌است. برنامه‌ریزی منابع آب اغلب محدود به کمیت آب است، اگرچه کمیت و کیفیت آب به هم وابسته هستند. گنجاندن کیفیت…

Read more

دورنمای تکنولوژی در چین: مطالعات دانشگاهی، اقدامات دولتی و کاربردهای سیاسی

چکیده در سال های اخیر دورنمای تکنولوژی در چین مورد توجه سیاسی گذاران و محققان دانشگاهی زیادی قرار گرفته است. این مقاله، براساس تحقیقی در مورد ویژگی های دورنمای جهانی تکنولوژی بصورت سیستمی، مطالعات دانشگاهی، اقدامات دولتی و کاربردهای سیاسی…

Read more

تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند

چکیده در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط…

Read more
Back To Top