skip to Main Content

روزنامه‌های چینی و گزارش‌های تحقیقی در عصر رسانه جدید

چکیده این مقاله با استفاده از کار می‌دانی در اخبار پکن، این روزنامه را بررسی می‌کند که چگونه فشارهای اقتصادی رو به رو که رو به سوی روزنامه‌ها هستند، شرایط فزاینده فزاینده سیاسی تحت رهبری جدید را بررسی می‌کند و…

Read more
۱۷۰,۰۰۰ ریال – خرید

هزینه‌های آژانس و برنامه‌ریزی مالیاتی زمانی که دولت یک سهام مهم است

چکیده در شرکت‌های دولتی (SOE)ها، مالیات تقسیم سود به سهامدار کنترل‌کننده، دولت، بلکه هزینه‌ای برای سایر سهامداران است. ما شرکت‌های دولتی را در چین مورد بررسی قرار می‌دهیم و اجتناب مالیاتی کمتری را از طریق SOE نسبت به غیر -…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پیاده‌سازی کارخانه هوشمندی از صنعت ۴.۰: چشم‌انداز

چکیده با استفاده از اینترنت اشیا (IoT) و خدمات به تولید، مرحله چهارم صنعتی شدن که به نام صنعت ۴.۰ شناخته می‌شود، در حال نزدیک شدن است. برای صنعت ۴.۰ برای تحقق این امر ضروری است که یکپارچگی افقی شبکه…

Read more
۲۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پیش‌بینی میزان بروز سل در چین با استفاده از مدل میانگین فصلی خودرگرسیون میانگین متحرک (sarima)​

چکیده اهداف: هدف این مطالعه توسعه یک مدل پیش‌بینی برای بروز سل و تجزیه و تحلیل فصلی بودن عفونت در چین است.و ابزاری مفید برای تدوین برنامه‌های مداخله‌ای و تخصیص منابع پزشکی فراهم می‌کند. ​ روش‌ها: داده‌های مربوط به بروز…

Read more
۲۱۰,۰۰۰ ریال – خرید

ریسک کنترل داخلی و بررسی هزینه‌ها: بر اساس شواهدی از چین ​

چکیده این مطالعه به بررسی رابطه بین ریسک ( ضرر و زیان ) کنترل داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی تحت اصول پذیرش اختیاری استاندارد اصلی کنترل داخلی در چین می‌پردازد.ما دریافتیم که حق‌الزحمه حسابرسی رابطه مستقیمی با نقاط ضعف کنترل داخلی دارد…

Read more
۳۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

بهینه‌سازی مشترک تخصیص آب و مدیریت کیفیت آب در حوزه رودخانه Haihe

چکیده یک چارچوب مدل‌سازی بهینه‌سازی آبی اقتصادی برای تخصیص آب مشترک و مدیریت کیفیت آب در این مطالعه ارایه شده‌است. برنامه‌ریزی منابع آب اغلب محدود به کمیت آب است، اگرچه کمیت و کیفیت آب به هم وابسته هستند. گنجاندن کیفیت…

Read more
۲۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

دورنمای تکنولوژی در چین: مطالعات دانشگاهی، اقدامات دولتی و کاربردهای سیاسی

چکیده در سال های اخیر دورنمای تکنولوژی در چین مورد توجه سیاسی گذاران و محققان دانشگاهی زیادی قرار گرفته است. این مقاله، براساس تحقیقی در مورد ویژگی های دورنمای جهانی تکنولوژی بصورت سیستمی، مطالعات دانشگاهی، اقدامات دولتی و کاربردهای سیاسی…

Read more
۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند

چکیده در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top