skip to Main Content

کاربرد نانو فیبرهای Chitosan/PVA به عنوان درمان زخم برای موش های مبتلا شده به دیابت توسط استرپتوزوتوسین

چکیده چکیده: بیماری دیابت،یک بیماری رایج است که 2-1 درصد از جمعیت کل جهان با شیوع و آمار مرگ و میر بالا را گرفتار خود کرده است. اتفاقاتی که در عروق می افتد مثل فشار خون، نفروپاتی، نوروپاتی و رتینوپاتی…

Read more
Back To Top