skip to Main Content

تکنیک جداسازی نوآورانه و پیش سازش از استخراج یک فاز میکروجامد همگن با استفاده از نانوذرات اکسید گرافن

چکیده یک روش منحصر به فرد، سریع و آسان برای اولین بار معرفی می‌شود که در آن مقدار کمی اکسید گرافن (GO)بدون تغییر، در حالت پراکنپذیر با استخراج فاز جامد (SPE)برای یک جدایی ساده و کارآمد مورد استفاده قرار گرفته‌است.…

Read more
Back To Top