skip to Main Content

مه(FOG) مجازی: چارچوب محاسبات مه مجازی سازی برای اینترنتی از اشیا

چکیده رونق اینترنت اشیا (IoT)و موفقیت سرویس‌های ابری غنی به سرعت ظهور یک پارادایم محاسباتی جدید به نام محاسبات مه را تسریع کرده‌است که پردازش داده‌ها را در نزدیکی منابع خود ترویج می‌دهد.مه که مکمل ابر است، قول می‌دهد بسیاری…

Read more
۲۱۰,۰۰۰ ریال – خرید

تجزیه و تحلیل داده‌ها در محاسبات ابری سیار: رویکرد فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف

چکیده در این مقاله، ما مساله تخلیه داده‌های تلفن همراه را تحت معماری رایانش ابری سیار مطالعه می‌کنیم، که در آن داده‌های تلفن همراه را می توان از طریق شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه، WiFi و دستگاه (d۲d)ارسال کرد. به منظور…

Read more
۱۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

رایانش ابری موبایل: چالش‌ها و جهات تحقیقات آینده ​

چکیده رایانش ابری سیار مزایای متعددی از قبیل عمر باتری اضافی و ذخیره‌سازی، مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان می‌دهد.با این حال، هنوز چالش‌هایی وجود دارند که باید به منظور امکان به‌کارگیری فراگیر و به‌کارگیری محاسبات ابری سیار مورد توجه قرار…

Read more
۲۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

حفظ محرمانه بودن در سیستم مدیریت انرژی مجتمع کاربر برای محاسبات ابری

چکیده تحت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این مقاله در مورد مدیریت انرژی یکپارچه کاربردهندگان مبتنی بر ابر برای بهبود بهره وری انرژی در یک جامعه هوشمند، که یک مدل دوسطحی است که براساس یک مرکز انرژی و بارگیران تکیه…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

یکپارچه سازی امن اینترنت اشیا و پردازش ابری​

چکیده پردازش ابری سیار1 یک تکنولوژی جدید است که به زیرساختی اشاره دارد که در آن ذخیره داده و پردازش داده‌ها خارج از دستگاه تلفن همراه عمل می‌کنند .یک تکنولوژی جدید دیگر، اینترنت اشیا2 است ​​اینترنت اشیا یک تکنولوژی جدید…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

چالش‌های امنیتی اخیر در رایانش ابری

چکیده رایانش ابری یک الگوی اصلی است که امکان دسترسی به یک مجموعه مشترک از منابع محاسباتی برای کاربران ابر را فراهم می‌کند. محاسبات ابری مزایای متعددی برای کاربران و سازمان‌ها از نظر هزینه سرمایه و پس‌انداز در هزینه‌های عملیاتی…

Read more
۱۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

چارچوب مراقبت از سلامتی تشخیص بیماری IoT بر پایه ابر محور

چکیده در چند سال گذشته، انتشارات ام-مرکز مراقبت از سلامتی بر اساس مطالب اینترنت (IoT) پایه ریزی شده که ویژگیهای چندبعدی و خدمات در زمان واقعی را فراهم کرده اند. این انتشارات برنامه ای از میلیونها نفر را به طور…

Read more
۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

شبکه دسترسی رادیو ابر: مبادی اولیه

چکیده در عصر اینترنت تلفن همراه، اپراتورهای تلفن همراه بواسطه رشد بسیار کم درآمد، با فشار در حال افزایش هزینه های سرمایه و هزینه های عملیاتی مواجه اند. انتظار می رود که شبکه دسترسی رادیو ابر (C-RAN) به منزله کاندیدی…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

چکیده در بسیاری از شرکت ها، برای اتخاذ خدمات رایانش ابری، موانعی در ارتباط با امنیت وجود دارد. یکی از این مسائل امنیتی مهم، فقدان قابلیت حسابرسی برای جنبه های امنیتی مختلف در محیط محاسبات ابری می باشد. در این…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

چکیده این مقاله کاربرد فن آوری های اطلاعاتی اخیر در فرآیندهای کسب و کار از قبیل طراحی و ساخت را توصیف می نماید. علی الخصوص، به بررسی استفاده از رایانش ابری در فرآیند ترسیم و طراحی مکانیکی شرکت می پردازد.…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top