skip to Main Content

الگوریتم بسته بندی انبساطی توزیع شده امن برای ذخیره سازی ابر

چکیده محاسبات ابری محاسبه بسیار مقیاس پذیر و انعطاف‌پذیر و منابع ذخیره در سیاست استفاده از پرداخت را ارایه می‌دهد. خدمات محاسبات ابری برای محاسبه و ذخیره سازی به طور فزاینده ای محبوب می شوند و بسیاری از سازمان ها…

Read more

درک و پیش‌بینی قصد دانشجویان از استفاده از سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری تلفن

چکیده چالش‌های دستگاه‌های تلفن همراه مانند پهنای باند محدود، محاسبه، و ذخیره‌سازی باعث شده‌است تا تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات، خدمات تلفن همراه ارزش افزوده جدید را توسعه دهند.برای پرداختن به این محدودیت‌ها، رایانش ابری تلفن که خدمات مبتنی…

Read more
Back To Top