skip to Main Content

چگونه صفحات وب سایت‌های ارتباط جمعی به تعارض وظیفه‌ای می‌پردازند: نقش مرکزی تعهد

چکیده اگر چه صفحات برند (مارک) در پلتفرم های رسانه های اجتماعی پررنگ هستند، شرکت ها اغلب در حفظ روابط مشتری در صفحات با برند خود مشکل دارند. در نتیجه، این مطالعه بر این تمرکز دارد که چگونه یک صفحه…

Read more

تعهد سیستم دانش و قصد به اشتراک گذاری دانش: نقش انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

چکیده سیستم‌های مدیریت دانش (kmss)فرایندها و ابزارهایی را برای ثبت، سازماندهی و مدیریت دانش فراهم می‌کنند. انبوهی از تحقیقات بررسی کرده‌اند که چگونه جنبه‌های فنی و اجتماعی تاثیر بر تمایلات و رفتار کاربران تاثیر می‌گذارند. تحقیقات اخیر در مورد kmss…

Read more

مطالعه ای روی تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی

چکیده این مطالعه، تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی (SMMAها) روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی را مورد بررسی قرار داده است. یک نظرسنجی از بین 302 مسافر انجام شده که از رسانه‌های اجتماعی مدیریت شده توسط…

Read more

اهمیت هویت برند (نام تجاری) شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: کاربرد در بخش بانکداری انگلستان

چکیده مدیریت هویت برند شرکت، یک مسئله کلیدی در هر سازمانی است. بر این اساس، مطالعه در مورد این موضوع، زمینهای از تحقیق است که دارای منافع زیادی است. در این تحقیق به دنبال افزایش درک این موضوع استراتژیک و…

Read more
Back To Top