skip to Main Content

نام تجاری پس از افول: انتقال به نام‌های تجاری جایگزین پس از شکست شرکت

چکیده زمانی که شرکت‌ها شکست می‌خورند و برندهای خود را از بازار خارج می‌کنند، مصرف کنندگان ممکن است عاطفه مثبت و وفاداری پایدار به برند را حفظ کنند. این تحقیق که در ادبیات مربوط به رابطه نام تجاری باقی مانده…

Read more
Back To Top