skip to Main Content

بتن رقیق شده : یک ماده ساختاری سبز با قابلیت اتلاف انرژی ​

چکیده این مطالعه، کامپوزیت سیمانی، به عنوان یک ماده ساختاری جدید با هدف افزایش قابلیت استهلاک انرژی و در نتیجه بهبود عملکرد لرزه‌ای با مخلوط کردن خرده لاستیک بازیافتی با بتن ارائه می‌کند.در حالی که پوشش پلاستیکی جدید نیست، این…

Read more
Back To Top