skip to Main Content

نسخه های پیشین (Apriori) بر اساس MapReduce برای الگوهای مکرر استخراج در زمینه داده های حجیم

چکیده استخراج الگوها از مهم‌ترین وظایف استخراج اطلاعات معنی‌دار و مفید از داده‌های خام است. هدف از این زمینه، استخراج مجموعه‌های آیتم داری است که نشان‌دهنده هر نوع همگنی و نظم در داده‌ها هستند. اگر چه الگوریتم های کارآمد بسیاری…

Read more

کنترل سطح انسانی از طریق یادگیری تقویتی عمیق

چکیده تئوری یادگیری تقویت کننده یک حساب اصولی را ارائه می­دهد که بطور عمیق در رویکردهای روانشناختی و عصب­شناختی موجود در رفتار حیوانات ریشه دارد و این که عوامل چگونه می توانند محیط خود را بهینه کنترل کنند. با این…

Read more
Back To Top