skip to Main Content

نسخه های پیشین (Apriori) بر اساس MapReduce برای الگوهای مکرر استخراج در زمینه داده های حجیم

چکیده استخراج الگوها از مهم‌ترین وظایف استخراج اطلاعات معنی‌دار و مفید از داده‌های خام است. هدف از این زمینه، استخراج مجموعه‌های آیتم داری است که نشان‌دهنده هر نوع همگنی و نظم در داده‌ها هستند. اگر چه الگوریتم های کارآمد بسیاری…

Read more
۲۱۰,۰۰۰ ریال – خرید

کنترل سطح انسانی از طریق یادگیری تقویتی عمیق

چکیده تئوری یادگیری تقویت کننده یک حساب اصولی را ارائه می­دهد که بطور عمیق در رویکردهای روانشناختی و عصب­شناختی موجود در رفتار حیوانات ریشه دارد و این که عوامل چگونه می توانند محیط خود را بهینه کنترل کنند. با این…

Read more
رایگان – خرید
Back To Top