skip to Main Content

پتانسیل و قابلیت استقرار قدرت خورشیدی متمرکز (CSP)در ایران

چکیده آزمایشی در کشور ایران برای استقرار قدرت خورشیدی متمرکز (CSP)به نیروگاه‌های هسته‌ای شیراز و یزد بازگشت و به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به بهره‌برداری رسید. علی‌رغم عملکرد موفقیت‌آمیز این نیروگاه‌ها، طراحی یا ساخت نیروگاه‌های جدید CSP از…

Read more
Back To Top