skip to Main Content

عملکرد لرزه‌ای اتصال ورق flange بین تیره‌ای فولادی و ستون‌های جعبه‌ای

چکیده این مقاله مطالعات تحلیلی و تجربی در مورد رفتار چرخه‌ای اتصال ورق flange بین یک تیر فولادی و یک ستون مهره‌ای جوش ارایه می‌دهد.سه نمونه با مقیاس کامل برای ارزیابی تاثیر طول صفحه flange و هندسه جوش سر -…

Read more
Back To Top