skip to Main Content

جستجوی همسایگی وسیع با برنامه‌ریزی محدود برای یک مساله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت‌های همزمانی ​

چکیده این مقاله بسط مساله مسیریابی وسایل نقلیه را با پنجره‌های زمانی در نظر می‌گیرد که در آن ورود دو خودرو در مکان‌های مختلف مشتری باید همزمان شود.یعنی این که یک وسیله نقلیه باید مقداری محصول را به یک مشتری…

Read more
۱۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

یک رهیافت برنامه ریزی محدود برای طراحی سیستم توزیع یک روزنامه

چکیده این مقاله ، یک رهیافت برنامه ریزی محدود را با استفاده از یک زبان مدل سازی و بهینه سازی CP در مختصات تولید و تحویل روزنامه های چند کالایی به جایگاه مخزن تحویل ، ارائه می دهد . مساله…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top