skip to Main Content

آیا به کارگیری BIM برای صنعت ساختمان پاکستان سودمند است؟

چکیده عدم استفاده از فن آوری اطلاعات در پروژه های ساختمانی منجر به جریان پیچیده داده ها در طول چرخه عمر پروژه می شود. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به صنعت معماری، مهندسی و ساختمان (AEC) توجه داشته و استفاده…

Read more

سیستم‌های مدیریت اطلاعات در پروژه‌های ساخت‌وساز: بررسی موردی

چکیده هدف: هدف این مقاله ارائه یافته‌های پژوهشی است که به دنبال ارزیابی رویکرد صنعت ساخت‌وساز ،با مدیریت اطلاعات در سطح پروژه و بازبینی عملکرد سیستم‌های مدیریت اطلاعات (IMS)در پروژه‌های منتخب ،هستند. طرح/روش‌شناسی/رویکرد : داده‌ها از سه IMS مورد استفاده…

Read more
Back To Top