skip to Main Content

نام تجاری پس از افول: انتقال به نام‌های تجاری جایگزین پس از شکست شرکت

چکیده زمانی که شرکت‌ها شکست می‌خورند و برندهای خود را از بازار خارج می‌کنند، مصرف کنندگان ممکن است عاطفه مثبت و وفاداری پایدار به برند را حفظ کنند. این تحقیق که در ادبیات مربوط به رابطه نام تجاری باقی مانده…

Read more

بازاریابی تعامل مشتری استراتژیک: یک چارچوب تصمیم‌گیری

چکیده این تحقیق با استفاده از نظریه مبادله اجتماعی SET، تعامل مشتری CE را (مارک CE که در شکل فعلی آن از سال 1985 دیده می شود، نشان می دهد که سازنده یا وارد کننده ادعا می کند که مطابق…

Read more
Back To Top