skip to Main Content

ضدیت با مصرف به مثابهِ ابزاری جهت حفظ مشاغل

چکیده هدف: هدف از این مقاله، بررسی این موضوع است که انگیزه‎های مختصِ فرد، تا چه اندازه باعث مشارکت مصرف کننده در طرح بایکوت‎ می‎شود و انگیزه‎های مختلفِ پذیرندگان (نوآوران، کُندکاران) تا چه اندازه با هم فرق دارند. این پژوهش…

Read more

روش های تحقیق در مورد علوم کتابداری و اطلاع رسانی: به روش تحلیل محتوا

چکیده از سال 2001 تا سال 2010 ، 1162 مقاله تحقيقاتي در سه مجله مهم در زمينه علوم کتابداري و اطلاع رساني (LIS) منتشرشده است که در اين مقاله تمامي اين مقالات بطور کمي وکيفي مورد تجزيه و تحليل قرار…

Read more
Back To Top