skip to Main Content

شناسایی حملات MITM در کنترل¬های Multi-SDN

چکیده شبکه نرم¬افزاری تعریف¬شده امن روش جدیدی برای کاهش خطرات و تضمبن کیفیت کاربران و شبکه¬ها است. این سیستم اطلاعات هوشمندانه و قابل استفاده برای حفظ امنیت سیستم ها ارائه می¬دهد. با این حال، ما تهدیدات مختلفی را برای سطح…

Read more

کاربرد یک کنترلر PID با استفاده از تکنیک‌های MRAC برای کنترل دیسک‌گردان الکتروموتور DC

چکیده در درایوهای موتور DC، کهنه سازی دستگاه و عوامل محیطی می‌توانند عملکرد سیستم کنترل را کاهش داده و آن را برای طراحی مجدد پارامترهای کنترل‌کننده در زمان واقعی دشوار کنند.در این مقاله، الگوریتمی که طرح کنترل PID و کنترل…

Read more

طراحی میکرو محرک برای پروتزهای بصری براساس تحریک عصب بینایی

چکیده در این مقاله، طراحی میکرومحرک برای پروتز بینایی براساس تحریک عصب بینایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. میکرو محرکی که برای کنترل ۶۴ الکترود طراحی شده‌است، یک پالس یا چند پالس را ارائه می‌کند که دامنه متغیری با نوسان جریان…

Read more

طراحی سیستم یکپارچه توان برای مخازن نفتی دریایی و سکوی حفاری نفتی “عمق آب سکوها”

چکیده همانطور که اکتشاف میدان های نفت و گاز ساحلی جدید به آب عمیق‌تر وارد می‌شود، دارایی‌های رو به بالا نیاز به قدرت بیشتری برای عملیات‌های دریایی و فعالیت‌های تجاری مربوط به اکتشاف، توسعه و تولید دارند.این مقاله به طور…

Read more

ضد درد ستیمولاتور با استفاده از مدار FPGA

چکیده تکنولوژی تحریک ترشح الکتریکی (T.E.N.S.)یک ابزار پزشکی است که برای کاهش یا مسدود کردن شدت درد مورد استفاده قرار می‌گیرد.کار آن به بیمار کمک می‌کند تا میزان بالاتری از مواد ترشح شده توسط مغز را تولید کند تا درد…

Read more
Back To Top