skip to Main Content

تولید روغن میکروبی حاصل از هیدرولیزات اسید ساقه ذرت توسط مخمر روغنی ترشیوسپورون کورمی فرم

چکیده در این کار , هیدرولیزات اسید ساقه ذرت برای تولید روغن میکروبی توسط مخمر روغنی ترشیوسپورون کورمی فرم برای اولین بار استفاده شد . ساقه ذرت هیدرولیز شده با اسید سولفوریک رقیق می تواند به یک اسید آمینه با…

Read more
Back To Top