skip to Main Content

حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی: نقش مالکیت و ساختار هیات‌مدیره

چکیده این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه ساختار مالکیت و ساختار مالکیت به عملکرد مالی شرکت‌ها مرتبط است. ما این رابطه را با استفاده از fsQCA تخمین زدیم. ما تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی…

Read more
۲۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

عملکرد مالی و حاکمیت شرکتی در منابع خرد: شواهدی از آسیا

چکیده حاکمیت شرکتی خوب، یک بلوک ایجاد موفقیت برای موسسات مالیه خرد در نظر گرفته می‌شود، زیرا فرض بر این است که به آن‌ها در دستیابی به اهداف مالی و مالی خود کمک خواهد کرد. این مقاله رابطه بین حاکمیت…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری ریسک عملیاتی: شواهدی از بانک‌های اسلامی

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری ریسک عملیاتی (OR) است. روش تحلیل محتوا، برای جمع‌آوری داده‌های افشای ریسک عملیاتی از گزارش‌های سالانه ۳۴ بانک اسلامی پراکنده در کشورهای مختلف و طی یک…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

ساختارهای حاکمیت، دارایی‌های نقدی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار غنا

چکیده هدف، رابطه موجود بین سهامداران، هیات‌مدیره مدیران و مدیریت شرکت‌ها وجود دارد.انتظار می‌رود که شیوه‌های حاکمیت شرکتی شرکت‌ها تضمین شود که این رابطه ثروت سهامداران را کاهش می‌دهد.تفاوت‌های بین حاکمیت شرکتی شرکت‌های لیست شده در بورس سهام غنا وجود…

Read more
۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت شرکتی و استراتژی‌های رقابتی در اقتصادهای در حال ظهور

چکیده ما عوامل همگرایی و واگرایی در مدیریت شرکتی اقتصادهای در حال ظهور و توسعه یافته بازار، را با توجه به نقش بین المللی شدن شرکت بررسی می کنیم.به طور خاص، سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های در حال ظهور اقتصادی منجر…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه‌گذاری SOEهای چینی

چکیده در این مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه‌گذاری بیش از حد توسط شرکت‌های دولتی چینی (SOEها)بررسی می‌شود. ما فرض می‌کنیم که مالکان دولت، به عنوان بزرگ‌ترین سهامداران عمده ، بیشتر متعهد به دنبال کردن دستورکار سیاسی -…

Read more
۱۷۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: تحلیل بین‌کشوری چکیده: ​

چکیده ما تاثیر فرهنگ ملی و حاکمیت شرکتی بر گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت(CSR) را بررسی می کنیم و همچنین میزان تعدیل تاثیرات فرهنگی براین گزارش را می‌سنجیم. مجموعا سالانه۴۰۳ گزارش، از وب سایت‌های شرکت‌ها در مورد ۲۰۳ شرکت در چین،…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

اطمینان بیش از حد مدیریتی، تامین مالی داخلی، و بهره‌وری سرمایه‌گذاری: شواهدی از چین

چکیده با استفاده از شرکت‌هایی که در بورس شانگهای و شنگن در سال ۲۰۱۰ به عنوان نمونه فهرست شده‌اند، ما تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر انتخاب تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری (مقیاس سرمایه‌گذاری، بیش سرمایه گذاریو کم سرمایه‌گذاری)را مورد…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

کیفیت حسابرسی، تامین مالی، و مدیریت درآمدها: شواهدی از اردن

چکیده این مقاله شواهد اولیه مربوط به رابطه بین کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی، و مدیریت سود در اردن را ارایه می‌دهد. این مطالعه از نسخه مقطعی مدل اصلاح‌شده جونز استفاده می‌کند، که در آن ذخایر احتیاطی به عنوان جایگزینی…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدید جهت پایداری شرکت های بزرگ

چکیده در این مقاله ما نوع جدیدی از مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) که به مدل های مختلف نظارت حقوقی در سطح شرکتی مربوط می شود را طراحی کرده ایم .با پرسیدن سوال هایی در مورد مسائل مربوط به سوابق…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

چکیده ما به بررسی چگونگی اداره امور شرکت ها بین سال های 2000 و 2009 می پردازیم. موسسات مالی برای اولین بار در ایالات متحده مورد بررسی از نظر تاثیرگذاری قرار گرفتند و ما حاکمیت بهتری با ریسک پذیری بیش…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت شرکت و پویایی ساختار سرمایه: سند جدید

چكيده اگرچه هيچ شواهدی تجربي در مورد تاثير كيفيت مديريت شركتي بر تنظيم سرعت در پيش روي به سمت ساختار بهينه سازماني وجود ندارد انتخاب ساختار بهينه سرمايه در مديريت شركتي به خوبي بررسي شده است. اين تحقيق، هم زمان،…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top