skip to Main Content

ضدیت با مصرف به مثابهِ ابزاری جهت حفظ مشاغل

چکیده هدف: هدف از این مقاله، بررسی این موضوع است که انگیزه‎های مختصِ فرد، تا چه اندازه باعث مشارکت مصرف کننده در طرح بایکوت‎ می‎شود و انگیزه‎های مختلفِ پذیرندگان (نوآوران، کُندکاران) تا چه اندازه با هم فرق دارند. این پژوهش…

Read more

هماهنگی کانال و توزیع سود در یک زنجیره تامین سه لایه مسئول اجتماعی

چکیده چکیده این مقاله به تحلیل هماهنگی زنجیره تامین تولید کننده- توزیع کننده-خرده¬فروش می¬پردازد، که در آن تولید کننده مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها (CSR) را به نمایش می¬گذارد. در تنظیمات بازی تولید کننده-استکلبرگ، مقاله یک فرایند قرارداد- چانه زنی را برای…

Read more

برنامه‌نویسی امکان پذیر برای طراحی شبکه زنجیره تامین اجتماعی با مسئولیت اجتماعی: یک رویکرد جدید

چکیده مسولیت اجتماعی شرکت (CSR) (یک نوع از تنظیمات بین المللی خصوصی است. [4] در حالی که یک بار CSR را میتوان به عنوان یک سیاست سازمانی درونی یا یک استراتژی اخلاق شرکتی توصیف کرد، [5] آن زمان گذشت و…

Read more

استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت، سیاست محیطی  و سیاست انرژی ​

چکیده این مقاله فعالیت‌های مسیولیت اجتماعی شرکت را در حوزه محیطزیست با تمرکز خاص بر روی مورد صنعت انرژی بررسی می‌کند.مقایسه استراتژی‌های مسیولیت اجتماعی شرکت در یک انحصار متمایز با محصولات جایگزین و اکو R & D نشان می‌دهد که…

Read more

تجارت بین‌المللی و حقوق بشر: دستور کار پژوهشی

چکیده بحث در مورد مسئولیت‌های کسب‌وکار برای حقوق بشر در حال رشد است، اگرچه بطور شگفت انگیزی، عمدتا خارج از حوزه تجارت بین‌المللی (IB)است . این مقاله به معرفی تجارت و حقوق بشر (BHR)به عنوان یک حوزه تحقیقاتی با پتانسیل…

Read more

مجله حسابداری و اقتصاد – علامت دهی از طریق گزارش پاسخگویی شرکت

چکیده ما با مدرک ثابت کردیم که هزینه های مسئولیت اجتماعی شرکت(سی.اس.آر)نه شکلی از نیکوکاری شرکت است و نه عملکرد مالی آتی را ارتقا می بخشند،اما شرکت ها به نسبت، زمانی که عملکرد مالی قدرتمندی را در آینده پیش بینی…

Read more
Back To Top