skip to Main Content

مدیریت منابع آگاه و هزینه – کارآمد در مراکز داده ابری

چکیده امروزه مراکز داده‌ها منبع اصلی تامین خدمات ابری از طریق توافق سطح خدمات (SLA)هستند. اکثر مقالات تحقیقاتی برای مدیریت منابع ابر بر چگونگی کاهش مصرف انرژی میزبان و نقض SLA برای به حداقل رساندن هزینه عملیاتی تمرکز دارند. با…

Read more

به¬صرفه¬ترین فروشنده خودرو با عدم قطعیت قیمت: یک رویکرد جدید DEA

چکیده ارزیابی عملکرد فروشنده یک موضوع مهم است که دارای پیامدهای استراتژیکی برای مدیریت یک شرکت کارآمد است. با این حال، معیارهای بسیار مهمی برای شرکت در حال رشد وجود دارد. این معیارها ممکن است با هم تناقض داشته باشند.…

Read more

چگونگی قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد کنونی در بازارهای بین‌المللی ​

چکیده این مطالعه به بررسی نقش قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار جاری به عنوان اینفلوِئنسر پتانسیل دو جنبه کلیدی استراتژی رقابتی آتی برای شرکت‌های فعال در بازارهای بین‌المللی می‌پردازد: کارایی و تمایز بازاریابی. فرضیه‌ها توسعه‌یافته و در یک نظرسنجی از…

Read more
Back To Top