skip to Main Content

نفت خام و بازارهای بورس: روابط علَی در دنباله ها ؟

چکیده این مقاله روابط علی بین WTI و درآمد نفت خام دوبی و درآمد پنج شاخص بورس (S&P 500 ، نیکی(Nikkei) ، هانگ سنگ(Hang Seng)، شانگهای(Shanghai) و کاسپی(KOSPI) ) را در چارچوب علیت چارک با استفاده از داده های روزانه…

Read more
Back To Top