skip to Main Content

چالش‌های امنیتی اخیر در رایانش ابری

چکیده رایانش ابری یک الگوی اصلی است که امکان دسترسی به یک مجموعه مشترک از منابع محاسباتی برای کاربران ابر را فراهم می‌کند. محاسبات ابری مزایای متعددی برای کاربران و سازمان‌ها از نظر هزینه سرمایه و پس‌انداز در هزینه‌های عملیاتی…

Read more
Back To Top