skip to Main Content

چشم انداز راه حلهای حفظ کننده حریم خصوصی و امنیت در اینترنت اشیاء

چکیده اینترنت اشیاء (IoT) یک تنوع گسترده ای از دستگاهها از پلتفرمهای مختلف با ظرفیتهای محاسباتی و قابلیتهای متفاوت را گرد هم می آورد. هتروژنیتی شبکه و فراگیر بودن دستگاههای IoT سبب افزایش تقاضا در ارتباط با امنیت و حفاظت…

Read more
Back To Top