skip to Main Content

پیش‌بینی سرعت واژگونی در منحنی‌ها برای وسایل نقلیه سنگین با استفاده از گوشی‌های هوشمند موبایل

چکیده انتخاب سرعت نامناسب در یک جاده منحنی، علت اصلی وقوع تصادفات برای وسایل نقلیه سنگین ناشی از مراکز بالاتر گرانی است که این امر در مقایسه با ماشین‌های مسافری بسیار مهم است. روش‌های بهبود ایمنی رانندگی سنتی بر روی…

Read more
Back To Top