skip to Main Content

مدلی برای تحلیل اثر استفاده از بانکداری همراه بر تعامل و رضایت مشتری ​

چکیده مدیریت ارتباط با مشتری (CRM، همیشه به عنوان یک وظیفه ضروری برای افزایش رضایت مشتریان برای بانکداری تلفن همراه در نظر گرفته می‌شود و مانند دیگر حوزه‌های بازاریابی، به طور مداوم در حال تکامل و به روز رسانی است.…

Read more
Back To Top