skip to Main Content

استراتژی مناسب برای اجرای موفق CRM

چکیده هدف: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک سیستم اطلاعاتی است که تعامل مشتری با شرکت را رصد کرده و به کارکنان اجازه می دهد به طور مستقیم به اطلاعات مشتریان مانند فروش های گذشته، سوابق خدمات، سوابق برجسته و…

Read more

بررسی تاثیر ویژگی‌های تبلیغات رسانه‌ای اجتماعی بر قصد خرید مشتری ​

چکیده وب سایت‌های ارتباط جمعی به طور فزاینده‌ای به عنوان پلت فرم برای انجام فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سازمان‌ها زمان، پول و منابع زیادی را در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی صرف کرده‌اند. با این حال، همیشه چالشی…

Read more

چالش ها و راه حل های بازاریابی در عصر جدید

چکیده استفاده های اینترنتی برای جستجوهای دیجیتالی به طور مهم یکی از منبع های فوآید رقابتی در بازاریابی B2B و B2C بوده اند.توجه زیادی روی بازاریابی دیجیتالی قرار گرفته است در حالی که توجه کمتری به شرکت هایی شده است…

Read more

مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

چکیده  این مقاله ، یک سیستم اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین جدید را بر مبنای اندازه گیری عملکرد با استفاده از نرم افزار داده کاوی ، نشان می دهد. یکی از مهم ترین بخش های این پژوهش ، مطرح کردن مقایسه…

Read more
Back To Top