skip to Main Content

مروری بر روش‌های تست برای مطالعه رفتار اتصال سطحی FRP – بتن

چکیده با توجه به کهنه شدن ساختارهای موجود و / یا تغییر الگوهای بار مورد انتظار و شدت‌های آن، تقویت آن‌ها به یک ضرورت تبدیل می‌شود.استفاده از پلیمری تقویت‌شده با الیاف خارجی (FRP)برای این هدف، به دلیل سادگی و راحتی…

Read more
Back To Top