skip to Main Content

سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری در رابطه با بازیافت حرارت و گرمای زائد و بهبود بهره‌وری انرژی در مراکز داده ها

چکیده بخش مرکزی داده‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بخش‌های صنعتی در حال رشد و در حال ظهور است، که ۳ % کل تولید برق جهانی را تشکیل می‌دهد و در ۴ % کل انتشار گازهای گلخانه‌ای سهیم…

Read more
Back To Top