skip to Main Content

تجزیه بهره‌وری در تحلیل پوششی داده‌ها دو مرحله‌ای: کاربردی برای شرکت‌های بیمه عمر در تایوان

چکیده کارایی فرایندهای تصمیم‌گیری که می‌تواند به دو مرحله تقسیم شود برای کل فرآیند و نیز برای هر مرحله به طور مستقل با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها مرسوم (DEA)به منظور شناسایی علل ناکارایی اندازه‌گیری شده‌است.این مقاله مدل مرسوم…

Read more

رتبه‌بندی کارایی نسبی شرکت‌های مالی در اقتصاد نوظهور: یک رویکرد DEA چندگانه

چکیده از آنجا که صنعت بانکداری در سال ۱۹۹۱ آزاد شد، شرکت دارایی مالی در تایوان بیشتر و رقابتی‌تر شده‌است.بنابراین، برای شرکت‌های دارایی مالی مهم است که به طور موثر عمل کنند.این مقاله بر یک مطالعه متمرکز است که از…

Read more

یک روش ترکیبی هدف و روش DEA معکوس برای تنظیم هدف در فرآیند ادغام

چکیده این مقاله یک روش جدید برای مقابله با هدف‌گذاری در ادغام با استفاده از روش هدف پیشنهاد می‌کند. برنامه‌نویسی (GP)و تحلیل پوششی داده‌های معکوس (InvDEA) نیز مورد استفاده قرار گرفتند. مدل یابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری (DMUs) با استفاده…

Read more

اندازه‌گیری کارایی فنی، محیطی و زیست محیطی برای انتخاب تامین‌کننده: بسط و کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها

چکیده با افزایش آگاهی جهانی از پایداری زیست محیطی ، مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)در طول یک دهه در ادبیات مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است.انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان سبز در GSCM یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های مدیران زنجیره…

Read more

ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با DEA و پیک: چشم‌انداز مهندسی مالی

چکیده با توسعه بازار سرمایه، تحقیقات ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به یک موضوع مهم در زمینه مهندسی مالی تبدیل می‌شوند. در تحقیقات قبلی، ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس برخی از فرضیات نوعی بود، و پیک بازگشت دارایی‌ها بیشتر نادیده گرفته…

Read more

به¬صرفه¬ترین فروشنده خودرو با عدم قطعیت قیمت: یک رویکرد جدید DEA

چکیده ارزیابی عملکرد فروشنده یک موضوع مهم است که دارای پیامدهای استراتژیکی برای مدیریت یک شرکت کارآمد است. با این حال، معیارهای بسیار مهمی برای شرکت در حال رشد وجود دارد. این معیارها ممکن است با هم تناقض داشته باشند.…

Read more
Back To Top