skip to Main Content

نظریه‌های انگیزش در روند سیاست‌های عمومی

چکیده فرآیند تصمیم‌گیری در سطح سیاست‌های عمومی به دلیل فعالان دخیل در اجرای تصمیمات و برنامه‌های پیشنهادی، نیازمند توجه بیشتری است. هدف این مقاله معرفی نظریه‌های خاصی از انگیزش است که در سیاست‌های عمومی از جمله نظریه سلسله‌مراتب نیازها، تیوری…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

تحول فرآیند مدیریت دولتی با استفاده از پیاده سازی هوش رقابتی

چکیده در مناطق شهری ،رقابت با   بودجه اروپا،بودجه دولتی،منابع انسانی ماهر و غیره مرتبط است.اگر فرآیند منطقه ای سازی به طور کامل انجام شود تراکم های شهری در رومانی با توجه به مناطقی که توسط آنها مدیریت می شوند دسته…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top