skip to Main Content

ظهور حرفه ای نوین در مهندسی: سرمربی تصمیم

چکیده بیش از نیمی از تصمیمات پیش روی مدیران اجرایی شرکتها، در ارتباط با توسعه یا سرمایه گذاری بر روی تولیدات جدید و فعلی، خدمات، یا مناطق جغرافیایی است. این تصمیمات هم از نظر فنی و هم سازمانی پیچیده هستند.…

Read more

رویکردی یکپارچه برای انتخاب تامین کنندگان آذوقه با استفاده از روش AHP -ARAS-MCGP

چکیده انتخاب تامین‌کننده آذوقه مساله تصمیم‌گیری چندمعیاره است که صنعت هواپیمایی با آن مواجه است.فرآیند ارزیابی عمدتا شامل ارزیابی چندین فاکتور پیچیده برای انتخاب یک تامین‌کننده آذوقه است که به بهترین نحو نیازهای هواپیمایی را برآورده می‌کند.کاربردهای کمی از مدل…

Read more

تصمیم‌گیری چند معیاره فازی و کاربردهای آن: یک مرور مختصر از مقوله

چکیده تصمیم‌گیری چند معیاره در اوایل دهه ۷۰ همراه با شروع تئوری مجموعه‌های فازی مطرح شد. تئوری به خوبی با این تصمیم‌گیری متناسب است، در نتیجه بسیاری از روش‌های جدید تصمیم‌گیری چند معیاره فازی را نوآوری می‌کند. این مقاله مروری…

Read more

یک رویکرد BSC-ANP به حمایت از تصمیم گیری برون سپاری سازمان – مطالعه موردی

چکیده برون سپاری به عنوان یک عمل استاندارد در میان صنایع معدنی در سراسر جهان به منظور رویارویی با چالش‌های رقابتی، محبوبیت پیدا کرده‌است. مزایا و پیشرفت برون سپاری را می توان تنها با در نظر گرفتن نگرانی‌های کوتاه‌مدت و…

Read more

پذیرش بلاک چین: یک دیدگاه محرک ارزشی

چکیده در حال حاضر، بحث در رابطه با فناوری‌های بلاک چین عمدتا بر ارز دیجیتالی متمرکز است، اما ویژگی‌ها و کارکردهای بلاک چین فراتر از ابزارهای مالی توسعه یافته اند. همانطور که فناوری‌ها کارکردهای جدیدی را فراهم می‌کنند، ارزش مربوطه…

Read more

بهینه سازی درخت تصمیم گیری با استفاده از بهینه سازی ذرات چند منظوره

چکیده اگرچه به لحاظ مفهومی بسیار ساده است اما درخت‌های تصمیم¬گیری هنوز هم جزو متداول‌ترین طبقه‌بندی کننده‌های مورد استفاده برای مشکلات دنیای واقعی هستند. محبوبیت آن‌ها به دلیل عوامل مختلفی است که در میان آن‌ها، سهولت درک، عملکرد قوی و…

Read more

مدلسازی فرآیند تصمیم‌گیری انسان با نظریه ی دورنما

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع است که کدامین وضعیت عقلانیت نادیده گرفته می‌شوند و چرا این اتفاق زمانی می افتد که کربران بیش از یک بعد درگیری، ازجمله امنیت درک شده و قابلیت استفاده در تجربه ی استفاده…

Read more

ارزیابی ترکیب پانل دلفی بمنظور پیش بینی استراتژیک – یک مقایسه از پانل های مبتنی بر شرکت کنندگان درون- شرکتی و خارجی

چکیده تصمیم گیرندگان به دنبال کسب مشورت از دیگران به منظور تصمیم گیری های دقیق تر، توجیه این تصمیمات، و تسهیم مسئولیت هستند. تکنیک نظرسنجی دلفی به عنوان یک پشتیبان تصمیم و ابزار پیش بینی، مقبولیت گسترده ای پیدا کرده است. تحقیقات…

Read more

چگونه روش ارزیابی سیستم اندازه گیری و سیستم حسابداری اطلاعات بر تصمیم گیری های عملکرد محیطی تاثیر می گذارد.

چکیده چگونه ارائه ی اطلاعات درون یک سیستم حسابداری اطلاعات بر قضاوت های عملکرد محیطی اثر می گذراد؟ تصمیم گیرندگان عموما جایگشت های عملکرد را به دو شیوه ی مشترک و مجزا تحلیل می کنند. به دلیل مقایسه بین متغیرهای…

Read more
Back To Top