skip to Main Content

طراحی یک سیستم تصمیم ‌یار مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی یکپارچه برای انتخاب تامین‌کننده در صنعت خودرو

چکیده هدف از این مقاله ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب تامین‌کننده بر اساس فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) با استفاده از مورد صنعت خودروسازی در یک کشور در حال توسعه مثل پاکستان است و در ادامه کار آنالیز حساسیت به…

Read more

یک رویکرد توسعه سلسله مراتبی اصلاح‌شده برای شناسایی ساختمان‌های در معرض خطر ​

چکیده همانطور که جوامع سطح آمادگی خود را برای مواجهه با زلزله افزایش می‌دهند، بسیاری از پیامدهای ناگوار وقایع ممکن است به طور قابل‌توجهی کاهش یابند. مثالی از این امر را می توان در مواردی مشاهده کرد که در آن…

Read more
Back To Top