skip to Main Content

بررسی یادگیری عمیق: پلتفرم‌ها، برنامه‌ها و رویه‌های تحقیقاتی نوظهور

چکیده یادگیری عمیق از دید عموم به عنوان محصولات و ابزارهای پیش گویانه و تحلیلی به شکل سیستم‌های انسان محور هوشمند جهانی شامل تبلیغات هدفمند، ابزارهای کمکی زبان طبیعی و مترجمان شفاهی، سیستم‌های وسایل نقلیه خودران و غیره گسترش یافته‌اند.…

Read more

یادگیری عمیق و شبکه‌های تعریف‌شده نرم‌افزاری: به سمت امنیت معماری IoT

چکیده اینترنت اشیا (IoT)چالش‌های جدیدی را به مدل ارتباطی مرسوم معرفی می‌کند. ویژگی‌های شبکه IoT، مانند عدم تجانس و مقیاس پذیری، نیازمند راه‌حل‌های انقلابی هستند. در حال حاضر هیچ معماری جهانی برای IoT وجود ندارد. با این حال، بسیاری از…

Read more

سیستم یادگیری عمیق چند سطحی برای تشخیص بدافزار

چکیده برای دفاع در برابر افزایش تعداد حملات پیشرفته بدافزار، سیستم‌های تشخیص بدافزار با یادگیری عمیق (MDSs) به مولفه مهمی از امنیت اقتصادی و ملی ما تبدیل شده‌اند. به طور سنتی، محققان یک مدل یادگیری عمیق را با استفاده از…

Read more
Back To Top