skip to Main Content

تاثیر پارامترهای فرآیند تولید افزایشی بر روی زبری سطح و عمر فرسودگی

چکیده تولید افزودنی(AM)برای ایجاد اجزای فلزی با هندسه‌های پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن سطوح داخلی را به راحتی نمی توان ماشینکاری کرد. عمل فرسودگی در فلزات تولیدی افزودنی ،عمدتا ناشی از نقص در مواد نظیر تخلخل و…

Read more

مطالعه توان‌بخشی پانل‌های پنل های ساندویچی GRC

چکیده بتن مسلح به مدت بیش از ۳۰ سال در صنعت ساخت‌وساز به ویژه در صفحات نما مورد استفاده قرار گرفته‌است. در این مقاله، یک مطالعه موردی توان‌بخشی ارائه شده‌است، از ساختمانی که در آن ترک‌خوردگی و تغییر شکل‌های بیش…

Read more
Back To Top