skip to Main Content

تاثیر بلند مدت تولید نیروی متغیر و انعطاف‌پذیری جانبی تقاضا بر تولید توان حرارتی

چکیده این مطالعه نقش بالقوه تولید توان حرارتی را در یک سیستم قدرت آینده با سهم بالای تولید متغیر ارایه می‌دهد در حالی که با در نظر گرفتن منابع مختلفی از انعطاف‌پذیری جانبی تقاضا مانند پمپ‌های حرارتی و ذخیره‌سازی گرما…

Read more

مدیریت تقاضای انرژی در شبکه‌های میکرو شبکه با استفاده از blockchain افزایش می‌یابد

چکیده مدیریت عرضه و تقاضای انرژی بیشتر به چالش کشیده شده‌است، به خصوص در مناطقی که تقاضا همچنان به سرعت رشد می‌کند و منابع تامین تجدید پذیر متناوب به زیرساخت انرژی اضافه می‌شوند.در این زمینه، مدیریت بخش تقاضا (DSM)را می…

Read more

مدیریت سمت تقاضا در شبکه هوشمند: بررسی و پیشنهادات برای جهت‌گیری آینده

چکیده این مقاله به‌طور عمده بر مدیریت سمت تقاضا و پاسخ تقاضا، از جمله تحرک و سودآوری، روش‌های زمان‌بندی بار قابل تعویض و تکنیک‌های اصلاح پیک، تمرکز می‌کند. تکنیک‌های سمت مدیریت موردنیاز در تاریخچه موردبررسی قرارگرفته و روش جدید کنترل…

Read more
Back To Top