skip to Main Content

واکنش‌های بیولوژیکی تیتانیوم خالص ریزدانه و سطوح خرد شده آن‌ها

چکیده استفاده از مواد به عنوان ایمپلنت برای تعیین طراحی محصول بهینه برای افزایش نیاز به استفاده و طول عمر در بدن حیاتی شده‌است. تیتانیوم خالص ریزدانه، خواص مکانیکی پیشرفته برای کاربردهای پزشکی برای اکثر مواد لازم برای ایمپلنت های…

Read more

بررسی خواص میکروسکوپی و مکانیکی آلیاژ تیتانیوم – ۱۵ Zr به عنوان ماده ایمپلنت دندانی ​

چکیده آلیاژهای تیتانیوم - Zr به تازگی  به عنوان مواد محتمل  برای کاربردهای دندان‌پزشکی مورد توجه قرار گرفته اند.این کار خواص مکانیکی یک آلیاژ Ti - ۱۵ Zr جدید را با مقادیر پایه تیتانیوم خالص تجاری ۴ در دو شرایط…

Read more
Back To Top