skip to Main Content

اختلال شناختی و افسردگی – علت، نتیجه یا تصادف؟

چکیده افسردگی به نحو قابل اطمینانی با اختلال شناختی همراه است، اما ماهیت علت این رابطه مشخص نیست. این مهم است چون اگر اختلال شناختی باعث ایجاد علائم افسردگی شود، تقویت شناخت ممکن است به درمان یا حتی پیش‌گیری افسردگی…

Read more
Back To Top