skip to Main Content

بررسی خواص روان¬کارهای افشانشی در فرایند ریخته‌گری تحت‌فشار

چکیده در حین فرایند ریخته‌گری تحت‌فشار، روان‌کار برای خنک کردن قالب¬ها و تسهیل خروج قطعه در قسمت درونی قالب پاشیده می‌شود. اثرات خنک¬کاری روان‌کار قالب، با استفاده از آنالیز توزین حرارتی (TGA)، حسگرهای شار حرارتی (HFS) و تصویربرداری مادون‌قرمز مورد…

Read more
Back To Top