skip to Main Content

ارتباط تصویر دوربین دیجیتال سه بعدی با استفاده از سیستم پولاریزه

چکیده در این مقاله،روایت ارتباط تصویر دوربین دیجیتال سه‌بعدی با استفاده از یک سیستم شبه استریو پولاریزه، ارائه شده‌است. در مقایسه با سیستم‌های معمولی 3D-Dic با استفاده از استریو ویژن ، این سیستم،ساختار فشرده‌تر و مقاومت بهتر در برابر ارتعاش…

Read more
Back To Top