skip to Main Content

​ یک طرح انطباقی حفاظت از راه دور در حضور ترانسفورماتور تغییر فاز ​

چکیده relay های فاصله، خطاهای خط انتقال و محل آن‌ها را با اندازه‌گیری ولتاژ و سیگنال‌های جریان تشخیص می‌دهد. همچنین، ترانسفورماتور تغییر فاز (PSTs)برای کنترل جریان برق در سیستم‌های قدرت الکتریکی استفاده می‌شود. PST ها از خطوط انتقال را از…

Read more
۲۱۰,۰۰۰ ریال – خرید

اثر دستگاه متعادل کننده استاتیکی وار در حفاظت از خطوط انتقال

چکیده در این  مقاله ، اثر دستگاه متعادل کننده استاتیکی وار(SVC) بر مقاومت ظاهری دیده شده توسط خطوط انتقال راه دور مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحلیلی با شبیه سازی های دقیق ارائه شده و تایید می شوند. نشان داده…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top