skip to Main Content

کنترل توان رأکتیو غیرمتمرکز در واحدهای تولید توان بادی و PV با استفاده از یک روش مبتنی بر روش بهینه‌سازی شده فازی

چکیده وجود توربین‌های بادی مبتنی بر ادوات الکترونیک قدرت و سیستم‌های فتوولتائیک در شبکه‌های توزیع، فرصت مناسبی را برای پیاده‌سازی روش‌های کنترل ولتاژ با استفاده از توان رأکتیو در این سیستم‌ها، در اختیار شرکت‌های توزیع قرار داده است. در این…

Read more
Back To Top