skip to Main Content

جایابی همزمان تولید پراکنده و خازن در شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن شاخص پایداری ولتاژ

چکیده با توجه به استفاده گسترده از تولید پراکنده در شبکه توزیع، اثرات فنی آن در شبکه توزیع باید به طور کامل تحلیل شود. در این مقاله، جایابی همزمان تولید پراکنده (DG)و خازن در شبکه توزیع شعاعی با سطوح بار…

Read more

اندازه بهینه و محل دستگاه جبرانگر وار ایستاتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی

چکیده تولید برق متناوب از توربین های بادی و فتوولتاییک باعث ایجاد اختلالات ولتاژ در شبکه های توزیع قدرت می شود. که ممکن است برای مصرف کنندگان قابل قبول نباشد برای کنترل این اختلالات ولتاژ لازم است که از کنترل…

Read more
Back To Top