skip to Main Content

تحلیل شکست فولاد dp۶۰۰ در طول آزمایش تحت فشار ضربدری

چکیده فولادهای دو فازی (DP)کاندیدهای مناسبی برای استفاده در خودرو به خاطر قدرت بالا و نرخ سخت کاری اولیه بالا هستند. خصوصیات شکل دهی و رفتار شکست فولادهای DP، که رفتار چکش خواری را با شکست های سطحی کوچک نشان…

Read more
Back To Top