skip to Main Content

کنفرانس بین المللی منابع آب،مهندسی اقیانوس و ساحل(ICWRCOE 2015)

چکیده حفاری و انفجار در زیر آب برای عمیق تر کردن بستر با اثرات ناخواسته ای همراه است که به ساختارهای محیطی آسیب می رساند.اگرچه همه این اثرات نمی تواند حذف شود ولی با استفاده از انفجارات کنترل شده می…

Read more
Back To Top