skip to Main Content

پیش‌بینی فن‌آوری وتغییراجتماعی انگیزه و چالش ها برای تجارت الکترونیک در زمینه بازیافت زباله های الکترونیکی زیرساخت: دیدگاه از تمایلات خانوارها در چین

چکیده با ظهور فن‌آوری و حالت‌های مصرف در چارچوب داده‌های کلان، تجارت الکترونیک به عنوان یک گرایش جدید برای بازیافت زباله الکترونیک مطرح شده‌است. این مقاله، یک نظرسنجی از 896 نفر از ساکنین شهرها در چین را انجام داده است…

Read more

نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

چکیده هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر شیوه‌های مدیریت منابع انسانی پایدار (HRM)بر رابطه بین نوآوری و رضایت مشتری در هتل‌های سوئدی است هتل‌های مورد بررسی براساس مشارکت آن‌ها در دو شیوه پایدار منابع انسانی ، به چهار گروه طبقه‌بندی…

Read more

فرهنگ ملی و اعتماد مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک ​

چکیده این مطالعه از نظریه ابعاد فرهنگی Hofstede برای توضیح واریانس اعتماد مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک استفاده می‌کند. ما به عنوان ترکیبی از گرایش مصرف‌کننده به اعتماد و قابلیت اعتماد به محیط یک فروشگاه آنلاین اعتماد می‌کنیم. این پژوهش فرضیه…

Read more

قصد خرید در تجارت اجتماعی ​

چکیده هدف با ظهور عصر دیجیتال، اینترنت به تدریج به یک عامل اساسی در زندگی افراد تبدیل شده‌است. محبوبیت روزافزون آن باعث رونق تجارت الکترونیک شده‌است و قدرت بازاریابی آنلاین را افزایش داده‌است. در سال‌های اخیر، تجارت اجتماعی به عنوان…

Read more

پتانسیل تجارت الکترونیک شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط کسب و کار در حال جهانی شدن

چکیده در عصر جهانی شدن اقتصادها، بسیاری از بازارها به طور فزاینده به بازارهایی بین المللی و رقابتی، تبدیل شده اند. پیشرفت تکنولوژیکی در تدارکات و توزیع، تقریباً هر کسب و کاری را قادر به خرید، فروش و همکاری در یک…

Read more

مدلسازی و تست ابعاد اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

چکیده تحقیقات پیشین کشف کردند که اعتماد نقش مهمی در شکل دادن به اهداف خرید مصرف کننده ایفا می کند. اما تحقیقات محدودی وجود دارد که در آن ابعاد اعتماد مصرف کننده به طور تجربی تعریف و آزمایش شده باشد.…

Read more

گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

چکیده بازاریابی اینترنتی مرکز توجه تمام تلاش¬ها برای انطباق و توسعه راهبردهای بازاریابی در فضاهای مجازی می باشد: وبسایت، رسانه اجتماعی ... . در محل تجارت اینترنتی، بازاریابی اینترنتی باید به مصرف کنندگان در خریدشان کمک کند. این مسئله نیاز…

Read more
Back To Top